Település:
Hajdú-Bihar megye, Balmazújváros


Semsey Kastély Balmazújváros


A balmazújvárosi Semsey kastély klasszicista stílusban épült a 19. század elején. Az 1860-as évekig a Semsey család lakóhelye volt, majd a második világháború utáni államosításig berendezve állt ugyan, de nem lakottan. Az épület utolsó Semsey családból származó birtokosa Semsey András Andor volt.

Semsey-kastély - Balmazújváros - KASTELYOK.COM

SEMSEY-KASTÉLY

A legnagyobb kiterjedésű és legértékesebb Semsey birtok, a balmazújvárosi latifundium csak 1798-ban került a család tulajdonába. Balmazújváros a 18. század elejétől a siklói Andrássyak tulajdona volt.

Az Andrássy családban három fiú és egy leány is volt, de 1794-ben az utolsó fiú magtalan elhunytával kihalt a család. A 18. század második felében a Semsey nemzetség legjelentősebb tagja Semsey András volt. Apja – szintén András – 1741 és 1772 között ezredes; anyja, a balmazújvárosi földbirtokos, siklói Andrássy Zsigmond és Kun Zsuzsanna leánya, Klára; első felesége báró Perényi Anna volt, aki címere alapján a 17–18. században Ugocsa vármegyének több főispánt adó Perényi család tagja lehetett. Perényi Anna 1804-ben bekövetkezett halála után Semsey András újranősült, de gróf Traun Terézzel kötött házasságából már nem született gyermek.

Semsey András, mint királyi biztos részt vett a Temesi bánság, a Maroson túli három vármegye (Torontál, Arad, Temes) megszervezésében, s Torontál megye alispánja lett.Torontál megyében végrehajtotta az úrbérrendezést. 1786-ban kinevezték királyi táblai ülnöknek, majd a hétszemélyes tábla bírája lett. 1789-ben a királyi udvari kancelláriához került, majd 1791-ben a császári és királyi kamarához alkalmazták tanácsosnak. 1797-ben Ugocsa vármegye főispán-helyettese, 1803-tól valóságos főispánja, 1807-től pedig Abaújvár vármegye főispánja volt. Még Ugocsa vármegyei főispán-helyettesként a Mária Terézia által alapított Szent István-rend vitéze, 1802-ben királyi személynök (personalis) lett. I. Ferenc király 1798. július 30-ai keltezésű adománylevelével neki adományozta a fiágon kihalt siklói Andrássyak balmazújvárosi birtokait. A csaknem 40 ezer kataszteri holdas birtokot siklói Andrássy István és testvére, Zsigmond fele-fele részben birtokolta. A birtokadományozását (átszállását) elősegítette, hogy siklói Andrássy Zsigmond Klára nevű leánya Semsey András ezredesnek, a főispán apjának a felesége volt. Ugocsa vármegye főispánja, Semsey András tehát édesanyja révén jutott a koronára visszaszálló balmazújvárosi birtokhoz.
Forrás: Semsey-kastély

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

ApróVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

ApróVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »